Green Power Solutions

Kontakt

Lokacija

Poslovna Zona 1, Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

TEL. +387 32 / 220 – 022   FAX. +387 32 / 220 – 022

Poslovni Kontakt

Green Power Solutions čeka da čuje različite ponude za poslovanje ili pridruživanje koje će nam omogućiti da rastemo zajedno. Ako vaš upit uključuje bilo kakve lične podatke koji se odnose na vas, pogledajte [Pravila o ličnim informacijama] na našoj početnoj stranici o tome kako se te informacije obrađuju.

Adresa

Poslovna zona 1, Zmaja od Bosne bb, 

72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefon

Tel. +387 32 / 220 – 022

Fax. +387 32 / 220 – 022

E - mail

info@gps.com.ba

direktor@gps.com.ba