Green Power Solutions

Unikatna
Iskustva
za Svakoga

Iskusna kompanija sa beskonačnim potencijalom za rast.

city, buildings, architecture-182223.jpg

Postignuća

Od svog osnivanja 2019. godine, GPS je nastavio da napreduje diverzifikujući naš portfolio novim poduhvatima, nadovezujući se na svoju osnovnu djelatnost zasnovanu na obnovljivoj energiji, sistemima merenja, upravljanja i regulacije, te instalacijama u stanogradnji i industriji.
2023
4. august

FNE Ravan 3, fojnica

27. juli

FNE Edhad Energy

28. april

Mlinske linije - Blok 7

Termoelektrana "Kakanj", Kakanj

10. april

Separator Mlina cementa "B"

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

2019
14. mart

Osnovan Green Power Solutions