Green Power Solutions

Rad u GPS-u

Radujemo se što će nam se talentirani pojedinci pridružiti u jednom od naših brojnih poduhvata, od kojih je svaki vođen novim mogućnostima, bilo da se radi o izgradnji sljedeće generacije postrojenja za obnovljivu energiju, postrojenja za automatizaciju ili električnih instalacija.

Radno vrijeme

Fleksibilno radno vrijeme¹

Prosječna starost zaposlenih

Iskusna i dinamična organizacija u kojoj je prosječna starost zaposlenih 39,4 godine²

Nivo dobrobiti za radnike

Najviši nivo dobrobiti za radnike u industriji³

Raznolikost

Podsticaj

Green Power Solutions primenjuje godišnji sistem plata⁴ i sistem stimulacije zasnovan na individualnom učinku i kompetenciji.

Green Power Solutionst nudi poticaje mjerenjem doprinosa pojedinaca na osnovu njihovog učinka, kompetencije i postignuća. Green Power Solutions je uveo godišnji sistem plata⁴ kako bi proširio individualne podsticaje na najviši nivo u industriji.

Green Power Solutions se trudi da vrati i distribuira profit članovima koji su pokazali visoke performanse i nivoe postignuća.

Širok pogled

Green Power Solutions teži horizontalnoj i otvorenoj organizacijskoj kulturi.

Green Power Solutions je eliminisao hijerarhijski sistem rang/pozicija i umjesto toga prakticira međusobno poštovanje i otvorenu komunikaciju koja koristi naslove poštovanja poput „Gosp./Gđa. 000” na radnom mjestu.

Vaš razvoj

Samoučešće/samousmjerena obuka umjesto obuke koju forsira kompanija

Zaposleni mogu samostalno birati obuku⁵ koja im je potrebna kako bi poboljšali svoju stručnost na poslu i mogu zatražiti od kadrovskog tima da prođu obuku.

 


Mentorstvo novim uposlenicima

Naši radnici obučeni su da pomognu i podrže međusobni razvoj i napredak, tako da budu i mentori novim uposlenicima.


Obuka novih uposlenika

Implementiramo i obuku na poslu za nove zaposlenike za  brže upoznanje sa poslom, kao i sistem mentorstva.

Podrška za Svakodnevni Život

Podrška za Praznike i Saučešća

Podržavamo troškove i odsustva kako bi izrazili čestitke i saučešće kada se takvi događaji dogode zaposlenima i njihovim porodicama.

Rođendanski i Praznični Pokloni

Našim zaposlenicima dajemo poklon bon⁶ kako bi im izrazili zahvalnost na rođendane, Novu godinu i druge praznike⁷.

Podrška za Zdravlje

Sveobuhvatni Ljekarski Pregled

Pružamo besplatne sveobuhvatne ljekarske preglede⁸ i odsustvo za ljekarske preglede jednom godišnje radi nadziranja zdravlja zaposlenih.

Obuka o Protupožarnoj Zaštiti

Našim zaposlenicima obezbjeđena je besplatna obuka o protupožarnoj zaštiti⁹ jednom godišnje radi smanjivanja šanse za nastankom štete.

Psihološko Savjetovanje

Podržavamo program psihološkog savjetovanja za mentalno zdravlje zaposlenih.

Obuka o Zaštiti na Radu

Našim zaposlenicima obezbjeđena je besplatna obuka o zaštiti na radu¹⁰ jednom godišnje radi postizanja što bezbjednije radne atmosfere.

Podrška za Život u Slobodno Vrijeme

Popusti u Partnerskim Trgovinama GPSa

Nudimo popust kada naši zaposleni kupuju robu u trgovinama koje su partneri s GPS-om.¹¹

Podrška Kulturnim Aktivnostima

Podržavamo naše zaposlenike da uživaju u raznim predstavama kao što su mjuzikli, predstave i izložbe.

Upotreba Službenih Vozila za Vlastite Svrhe

Našim uposlenicima besplatno su na raspolaganju službena vozila GPSa za vlastite potrebe.¹²

Podrška za Edukaciju

Podržavamo kupovinu knjiga za samorazvoj i promociju znanja iz oblasti poslovanja GPSa.

Podrška za Realizaciju Vlastitih Projekata iz Oblasti Poslovanja GPSa

Podržavamo realizaciju projekata zaposlenih za vlastite potrebe, a koji su iz oblasti poslovanja GPSa.

Upotreba Inventara GPSa za Vlastite Potrebe

Našim zaposlenicima omogućavamo upotrebu alata i ostalog inventara GPSa za vlastite potrebe.

Život u GPSu

Nagrade za Dugotrajnu Saradnju

Zaposlenicima koji su služili 2 / 5 / 10 / 15 / 20 godina obezbjeđujeni su stimulativni dodaci¹³ i drugi benefiti.

Podrška za Obroke

Svojim zaposlenima obezbjeđujemo mjesečne troškove obroka kako bismo osigurali zdrav ručak.

Tim Bilding

S ciljem ostvarivanja međusobnog poštivanja i otvorene komunikacije među zaposlenicima, redovno organizujemo Tim Bilding okupljanja, izlete, večere, druženja i slične aktivnosti.

Užina i Piće

Našim zaposlenicima obezbjeđeni su užina i piće kako u sjedištu firme, tako i na radilištima.

Zainteresovani ste da radite sa nama?

Prijavi se!

Green Power Solutions konstantno traži nove talentovane pojedince koji će se pridružiti u našim brojnim projektima.

Pridružite se našem iskusnom timu i budite dio kompanije koja cijeni inovacije, kreativnost i rast. Tražimo strastvene pojedince koji su spremni da krenu na uzbudljivo putovanje sa nama. Prijavite se danas i zajedno oblikujemo budućnost. Vaš potencijal čeka u našoj kompaniji.

¹Radno vrijeme utvrđeno je rasporedom radnog vremena, poštujući potrebe i zahtjeve projekata, radnika i kompanije.

²Izračunato 11. oktobra 2023. godine. Stvarno stanje može se razlikovati u zavisnosti od promjena u kompaniji.

³Bazirano na internim evaluacijama kompanije.

⁴Iznos plata je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta, a koji se analiziraju i evaluiraju godišnje.

⁵Obuke radnika planirane su godišnjim i mjesečnim planovima obuka, poštujući želje i mogućnosti radnika i kompanije.

⁶Iznos stimulativnih dodataka određen je internim odlukama i aktima, te može da se razlikuje u zavisnosti od više internih faktora.

⁷Drugi praznici uključuju državne, vjerske i svjetske praznike za koje su određeni stimulativni dodaci, a prema internim odlukama i aktima kompanije.

⁸Ljekarski pregled propisan Zakonom o Zaštiti na Radu i drugi ljekarski pregledi vezani za radno mjesto, a koji su određeni Odlukom o Ljekarskom Pregledu.

⁹Obuka o Protupožarnoj Zaštiti propisana Zakonom o Zaštiti na Radu i druge obuke vezani za protupožarnu zaštitu, a koji su određeni internim odlukama i aktima kompanije.

¹⁰Obuka o Zaštiti na Radu propisana Zakonom o Zaštiti na Radu i druge obuke vezani za zaštitu na radu, a koji su određeni internim odlukama i aktima kompanije.

¹¹GPS zadržava pravo da sklapa, obnavlja i raskida ugovore o saradnji sa dobavljačima iz svih oblasti. Popust za nabavku robe kod pojedinačnog partnera određen je ugovorom između GPS i dobavljača.

¹²Upotreba službenih vozila firme regulisana je Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH i ostalim Zakonima i pozitivnim propisima.

¹³Iznos stimulativnih dodataka određen je internim odlukama i aktima, te može da se razlikuje u zavisnosti od više internih faktora.